Prawo karne

Prawo karne

Kiedy dochodzi do nagłego zatrzymania, aresztu – bez względu na udział danej osoby w sprawie – warto pomyśleć o pomocy adwokata specjalizującego się w prawie karnym. Moja kancelaria, mająca siedzibę w Stalowej Woli zapewnia wsparcie prawne w sprawach dotyczących przestępstw przeciwko między innymi:

  • życiu i zdrowiu – np. udział w bójce lub pobiciu, narażenie na utratę zdrowia lub życia, wypadek drogowy, prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu i innych środkami odurzających,
  • mieniu – np. kradzież, kradzież z włamaniem, oszustwo, paserstwo, rozbój, wymuszenie rozbójnicze.

Warto pamiętać o tym, że prawo karne dopuszcza pomoc adwokata już na etapie postępowania przygotowawczego (śledztwa lub dochodzenia).

Mogę reprezentować zarówno sprawcę przestępstwa czy wykroczenia, jak i występować w imieniu osoby pokrzywdzonej, od samego wszczęcia postępowania.

Prawo karne Stalowa Wola

Razem znajdziemy rozwiazanie !

Kontakt