Rozwód

Rozwód

Rozstanie się małżonków to trudne doświadczenie. Naturalnie towarzyszą mu przykre emocje, które nie ułatwiają skupienia się na sądowym zakończeniu związku na wokandzie. Adwokat, który prowadzi sprawy o rozwód, czuwa nad prawidłowym przebiegiem załatwienia wszelkich formalności i koordynowaniem wszelkich działań zmierzających do orzeczenia sądu. Z mojej strony Klient może liczyć na:

  • przygotowanie pozwu,
  • pomoc przy gromadzeniu materiału dowodowego,
  • profesjonalne porady prawne,
  • reprezentację w sądzie.

Do rozwodu może dojść w sytuacji, gdy strona składająca pozew wykaże, że nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Oznacza to, że łączące dotychczas małżonków więzi: uczuciowa, fizyczna i gospodarcza zostały zerwane. Sąd orzeka go z winy jednego małżonka lub obu bądź bez winy (na zgodny wniosek obu stron).

Prowadząc Kancelarię Adwokacką w Stalowej Woli specjalizując się również w sprawach rozwodowych. Mogę zagwarantować także wsparcie prawne na dalszym etapie regulacji sytuacji między byłymi małżonkami. Dotyczy to podziału majątku, alimentów czy opieki nad dziećmi. Są to kluczowe kwestie, które nie zawsze udaje się szybko uzgodnić, a obecność adwokata może okazać się niezwykle pomocna.

Rozwód, adwokat Stalowa Wola

Razem znajdziemy rozwiazanie !

Kontakt