Prawo cywilne

Prawo cywilne

Regulacją stosunków cywilnoprawnych pomiędzy osobami fizycznymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi, które nie są osobami prawnymi, zajmuje się prawo cywilne. Jestem adwokatem specjalizującym się w tej dziedzinie. W mojej kancelarii prowadzonej w Stalowej Woli zapewniam Klientom wsparcie w zakresie spraw obejmujących uprawnienia i obowiązki podmiotów, które zawarły między sobą umowy cywilnoprawne dotyczące między innymi sprzedaży, zobowiązań. Ponadto je przygotowuję i opiniuję.

Jako adwokat reprezentuję Klientów w sprawach toczących się na etapie przedsądowym i sądowym, a dotyczących między innymi:

  • zapłaty,
  • najmu lub dzierżawy,
  • odpowiedzialności za czyn niedozwolony,
  • odpowiedzialności za nienależyte wykonanie lub niewykonanie umowy,
  • zniesienia współwłasności,
  • ochrony dóbr osobistych,
  • ochrony posiadania,
  • zasiedzenia,
  • obrotu nieruchomościami.

W zakresie prawa cywilnego podejmuję się również spraw związanych ze spadkami, zachowkiem czy darowiznami. Wsparcie adwokata pozwala zabezpieczyć interes Klienta przed bezprawną ingerencją innych podmiotów.

Adwokat prawo cywilne - Stalowa Wola

Razem znajdziemy rozwiazanie !

Kontakt