Mediator

Mediator

Strony, które są ze sobą w sporze, nie muszą od razu spotkać się w sądzie, aby rozstrzygnąć dzielącą ich kwestię. Nowoczesnym, znacznie szybszym i tańszym sposobem skutecznego rozwiązywania różnego rodzaju konfliktów są mediacje. Prowadzę je przede wszystkim w Stalowej Woli dla Klientów indywidualnych oraz biznesowych. Obecność osoby bezstronnej i neutralnej, jaką jest mediator (zaakceptowany przez obie strony), pozwala często doprowadzić do porozumienia satysfakcjonującego uczestników sporu. Wyrazem kompromisu jest podpisanie ugody, którą zatwierdza sąd. Ma ona wówczas moc wyroku sądowego, a w pewnych sytuacjach stanowi tytuł wykonawczy i uprawnia do wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

Do mediacji strony przystępują dobrowolnie i w każdej chwili mogą się z nich wycofać. W trakcie postępowania mają równe prawa i powinny być traktowane jednakowo. Cały jego przebieg objęty jest tajemnicą. Neutralność mediatora polega m.in. na tym, że nie może narzucać własnych propozycji rozwiązań sporu. To uczestnicy rozmów muszą je samodzielnie wypracować.

Mediacje Stalowa Wola

Razem znajdziemy rozwiazanie !

Kontakt